Propozice

Závod pořádá Blanka Jedličková ve spolupráci s TJ Sokol Maxičky.


Datum závodu:     8. - 9. června 2019

Místo závodu:       Libín u Prachatic (sobotní závodní den)

GPS startu - 48.9691214N, 14.0097333E GPS cíle - 48.9696425N, 14.0116108E
GPS parkoviště - 48.9689172N, 14.0092183E

okolí Křišťanovického rybníku - nedělní závod - duatlon se psem

      

Prezentace a zázemí závodu:   stanový tábor u Křišťanovického rybníka                                                                                                         prezentace proběhne v pátek 7.6. v podvečer                                                                                               a v sobotu 8.6. ráno po předchozí domluvě s organizátorem                                                                       prezentace pro DUATLON v sobotu od 19:30 - 21:00                                                                                   ubytování - bližší info v sekci UBYTOVÁNÍ A ZÁZEMÍ

Tratě:     délka 6 km a 9km, povrch terén                                                                                                                      (zpevněné lesní cesty prašné i se štěrkem, lesní pěšiny, kameny, kořeny, asfalt minimálně)                      značení terčíky (červená - odbočení, modrá - rovně, žlutá - nebezpečí)                                                      jedná se o závody s hromadným startem

Kategorie vypsané pro 6km trať :

junioři 15-18 let                                 juniorky 15-18 let                                                                                      muži 19-39 let                                  ženy 19-39 let                                                                                          muži veteráni 40-49 let                   ženy veteránky 40-49 let                                                                        muži veteráni 50 let a starší            ženy veteránky 50 let a starší

Kategorie vypsané pro 9km trať :

CCW ženy / CCM muži - bez věkového rozlišení běžce a váhového rozlišení psa                                                                          - v případě velkého zájmu o účast na 9km trati si organizátor ponechává možnost upravit vypsané kategorie


NEDĚLE - duatlon se psem (canicross + scooter/bikejöring) - jedná se o doplňkový závodní den složený ze dvou disciplín. V prvním kole závodu poběží závodníci se psem trasu o délce max. 2km, start bude hromadný. V druhém kole s tím samým psem pojedou závodníci buď na kole či koloběžce, záleží na jejich volbě. Trasa nebude až tak rychlostní, nýbrž technicky náročná a samozřejmě se stoupáním. Délka trasy v druhém kole bude max. 4,5km. Tento doplňkový závod nemá žádné rozdělení do kategorií a je určen každému, kdo bude mít chuť vyzkoušet si spojení běžecké a kolečkové disciplíny v rámci jednoho závodu. Přihlásit se bude nutné předem spolu s přihlášením do hlavního závodu. Účast v hlavním závodu však není podmínkou pro přihlášení se do duatlonu.


Přihlášení:        www.canicross.cz   / termínovka / - on line                                                                                                    (v přihlášce uveďte své celé jméno, datum narození, zvolenou kategorii, tel. kontakt,                               datum narození psa, jméno psa a rasu)                                                                                                           zájemci o nedělní duatlon vyplní v přihlášce jako kategorii WORKSHOP                                                     !!! stáří psa v den závodu musí být minimálně 1 rok (12 měsíců) !!!

Kapacita závodu:     50 startujících týmů ( platí pro sobotu i neděli) 

Uzávěrka přihlášek:     ve středu 5.6. 2019 nebo v den naplnění kapacity 50 týmů

Startovné:       250,- Kč při bezhotovostní platbě předem do 5.6. 2019 ( datum připsání peněz na                                                účet ), peníze posílejte na účet TJ Sokol Maxičky: č. 257458527/0300,                                                      VS datum narození závodníka, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a                                              heslo Libín - PLATNÉ PRO SOBOTU                                                                                                 350,- Kč při platbě na místě - PLATNÉ PRO SOBOTU                                                                                   50,- Kč pro juniorské kategorie (platí pro bezhotovostní platbu i platbu na místě)                                       50,- Kč za nedělní duatlon (platí pro bezhotovostní platbu i platbu na místě)

                                                                                                                                                                                                         UHRAZENÉ STARTOVNÉ SE NEVRACÍ!!! STARTOVNÉ BUDE VRÁCENO JEN V                            PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ ZÁVODU ZE STRANY ORGANIZÁTORA


Časový harmonogram:

pátek - příjezd, prezentace od 19:00 do 22:00                                                                                              sobota - organizovaný přesun do místa startu v 8:00                                                                                                 - hromadný start muži veteráni v 9:00, dále pak v 5min intervalech dle kategorií                                       - vyhlášení v odpoledních hodinách v areálu autokempu                                                                              - prezentace pro duatlon od 19:30 do 21:00                                                                           neděle - duatlon od 9:00, vyhlášení výsledků duatlonu cca 1 hodinu po jeho skončení


Upozornění:      Každý závodí na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své psy a uklízí po nich i po sobě                                 během závodu i v prostorách kempu. Psy je nutné mít neustále pod kontrolou, v místě                            stakeoutu uvázané. Očkování proti vzteklině ne starší než jeden rok podmínkou.

                           Jakákoliv agrese psů je nepřípustná. Případné stížnosti je nutné sdělit řediteli                                    canicrossového závodu (Blanka Jedličková) a to ústně co nejrychleji po porušení.                              Ústnímu protestu musí následovat písemný protest, který je nutný předložit                                        vedení závodu do jedné hodiny po ukončení běhu.

                           Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity                            k vlastní propagaci bez nároku na honorář.


Kontakt:     Blanka Jedličková, 606 636 901, cclibin@centrum.cz