Propozice

Závod pořádá Blanka Jedličková ve spolupráci s TJ Sokol Maxičky.


Datum a čas závodu:     2. června 2018 v 9:00 hod.

Místo závodu:       Libín u Prachatic

                              GPS startu - 48.9691214N, 14.0097333E        PS cíle - 48.9696425N, 14.0116108E

                              GPS parkoviště - 48.9689172N, 14.0092183E

Prezentace a zázemí závodu:   stanový tábor u Křišťanovického rybníka                                                                                                         prezentace proběhne pouze v pátek 1.6., tedy den před závodem                                                              ubytování - bližší info v sekci UBYTOVÁNÍ A ZÁZEMÍ

Trať:     délka 6 km, povrch terén                                                                                                                                (zpevněné lesní cesty prašné i se štěrkem, lesní pěšiny, kameny, kořeny, asfalt minimálně)                      značení terčíky (červená - odbočení, modrá - rovně, žlutá - nebezpečí)                                                      jedná se o závod s hromadným startem

Kategorie:

junioři 15-18 let                                 juniorky 15-18 let                                                                                      muži 19-39 let                                  ženy 19-39 let                                                                                          muži veteráni 40-49 let                   ženy veteránky 40-49 let                                                                        muži veteráni 50 let a starší            ženy veteránky 50 let a starší


Přihlášení:    online přihláška zde: www.canicross.cz/index.php?call=prihlaska&idakce=232                                         nebo své přihlášky posílejte na email cclibin@centrum.cz                                                                             (v přihlášce uveďte své celé jméno, datum narození, zvolenou kategorii, tel. kontakt,                               datum narození psa, jméno psa a rasu)                                                                                                           !!! stáří psa v den závodu musí být minimálně 1 rok (12 měsíců) !!!

Kapacita závodu:     50 startujících týmů

Uzávěrka přihlášek:     v úterý 29.5. 2018 nebo v den naplnění kapacity 50 týmů

Startovné:       200,- Kč při bezhotovostní platbě předem do 29. 5. 2018 ( datum připsání peněz na                                                účet ), peníze posílejte na účet TJ Sokol Maxičky: č. 257458527/0300,                                                      VS datum narození závodníka, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a                                              heslo Libín                                                                                                                                        350,- Kč při platbě na místě                                                                                                                             50,- Kč pro juniorské kategorie (platí pro bezhotovostní platbu i platbu na místě)                                                                                                                                                                                                                      UHRAZENÉ STARTOVNÉ SE NEVRACÍ!!! STARTOVNÉ BUDE VRÁCENO JEN V                          PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ ZÁVODU ZE STRANY ORGANIZÁTORA


Časový harmonogram:

pátek - příjezd, prezentace od 19:00 do 22:00                                                                                              sobota - organizovaný přesun do místa startu v 8:00                                                                                                 - hromadný start muži v 9:00, ženy v 9:05                                                                                                      - vyhlášení v odpoledních hodinách v areálu autokempu


Upozornění:      Každý závodí na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své psy a uklízí po nich i po sobě                                 během závodu i v prostorách kempu. Psy je nutné mít neustále pod kontrolou, v místě                            stakeoutu uvázané. Očkování proti vzteklině ne starší než jeden rok podmínkou.

                           Jakákoliv agrese psů je nepřípustná. Případné stížnosti je nutné sdělit řediteli                                    canicrossového závodu (Blanka Jedličková) a to ústně co nejrychleji po porušení.                              Ústnímu protestu musí následovat písemný protest, který je nutný předložit                                        vedení závodu do jedné hodiny po ukončení běhu.

                           Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity                            k vlastní propagaci bez nároku na honorář.


Kontakt:     Blanka Jedličková, 606 636 901, cclibin@centrum.cz